Pomiary

 pomiary

Pomiary instalacji

Firma SKORPION - zajmuje się pomiarami instalacji elektrycznych, gazowych i odgromowych oraz remontami tychże instalacji, jak również instalacji wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania. Posiadamy niezbędne  uprawnienia do wykonywania w/w instalacji.

Oferujemy Państwu pełny zakres prac oraz fachowe doradztwo techniczne. Siedziba naszej firmy znajduje się na Opolszczyźnie, działamy jednak na terenie całego kraju. Wszystkim naszym Klientom gwarantujemy wysoką jakość usług.

Wykonujemy wymagane prawem budowlanym coroczne pomiary szczelności instalacji gazowej w budynku. Pomiary obejmują główny zawór gazowy, rury doprowadzające gaz do mieszkań, gazomierze, rury wewnętrzne od gazomierza do odbiornika i sam odbiornik gazu (kuchenkę, junkers). Pomiar kończy się spisaniem protokołu poświadczającego szczelność instalacji gazowej, z ewentualnym zaleceniem odpowiednich robót, oraz potwierdzającego bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowej.

Oferujemy również wykonanie pełnego zakresu prac kontrolno-pomiarowych na instalacjach elektrycznych w zakładach pracy.

 Instalacja oraz urządzenia elektryczne winny być poddane okresowym badaniom potwierdzającym niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Wyniki badań stanowią podstawę do przekazania instalacji do użytkowania lub przedłużenia okresu eksploatacji.

Często sprawa ta jest zaniedbana przez użytkowników instalacji - a to przez nieświadomość obowiązku, jaki na nich ciąży, a to z braku środków na zlecenie wykonania pomiarów. A trzeba pamiętać, że w razie wypadku, którego przyczyną było porażenie prądem elektrycznym, do odpowiedzialności pociągany jest właściciel obiektu.
Zakres badań
Celem okresowych badań eksploatacyjnych jest sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu podczas eksploatacji w stopniu powodującym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.
Kontrolą powinny być objęte oprócz przewodów i kabli również aparaty wchodzące w skład instalacji np. wyłączniki RCD, urządzenia pomiarowe, układy sterownicze.
Należy pamiętać, że obowiązek kontroli dotyczy też odbiorników podłączonych na stałe i bezpośrednio do przewodów.

Badania okresowe instalacji odgromowej

Wszystkie obiekty budowlane wyposażone w instalacje elektryczne, instalacje niskonapięciowe oraz urządzenia techniczne narażone są na występowanie przepięć, wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi czyli piorunami. Aby uchronić obiekt od przepięć, stosowane są instalacje ochrony odgromowej, która ma na celu uniemożliwienie bezpośredniego wyładowania piorunowego w budynek lub jego zminimalizowanie.
 
Badania okresowe instalacji odgromowej to czynności niezbędne do oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji oraz sprawności energetycznej urządzeń instalacji i sieci a osoby obsługujące i konserwujące powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 
Badania i pomiary okresowe mają na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu powodującym zagrożenie dla dalszego bezpiecznego użytkowania. Odstępy czasu z jakim powinny być wykonywane badania okresowe określa ustawa "Prawo Budowlane", jednak nie rzadziej niż raz w roku, a nawet co 6 miesięcy.
   Badanie okresowe obejmuje:

  1. Sprawdzenie urządzenia piorunochronnego - sprawdzenie przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania.
  2. Sprawdzenie ciągłości elektrycznej urządzenia piorunochronnego.
  3. Wykonanie pomiaru rezystancji uziomu.
  4. Sprawdzenie stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

W przypadku zmian w obiekcie, instalacjach lub systemach należy sprawdzić skuteczność ochrony urządzenia piorunochronnego:

  1. Stan wszystkich połączeń oraz mocowań elementów urządzenia piorunochronnego.
  2. Stan korozji, zwłaszcza na poziomie ziemi.
  3. Zachowanie wymaganych bezpiecznych odstępów pomiędzy elementami urządzania piorunochronnego, a chronionymi urządzeniami lub elementami konstrukcji obiektu.
  4. Stan połączeń wyrównawczych wewnątrz obiektu.
  5. Stan urządzeń ograniczających przepięcia oraz chroniących je bezpieczników.
  6. W przypadku zmian, prawidłowość wykonania nowych części instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej w obiekcie.

Kontakt

Adres

Centrum Instalacji Sanitarnych
i Elektrycznych SKORPION
Ciermięcice 39/2, 48-100 Głubczyce

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon

kom. 604 312 725
kom. 516 545 747

tel./fax.: 77 485 27 38

Szybki kontakt

Galeria